wentylacja domu

Wentylacyjne ABC - wentylacja mechaniczna

wentylacyjne ABC
 

Budowa domu z wentylacją mechaniczną

Instalacja wentylacji mechanicznej w domu - od podstaw

  • Co to jest wentylacja mechaniczna
  • Jak działa wentylacja mechaniczna
  • Jakie są elementy wentylacji mechanicznej
  • Czy warto montować wentylację mechaniczną
  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
  • Czy warto mieć wentylację mechaniczną w domu

Dom z wentylacją mechaniczną - poradnik inwestora

Wentylację mechaniczną najczęściej stosuje się w budynkach energooszczędnych. Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym zapewnia przede wszystkim sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych i to niezależnie od pory roku, i warunków atmosferycznych na zewnątrz. Działa cały rok, a nie tylko w okresie zimowym. Polega na stałym i systematycznym przewietrzaniu domu by utrzymać właściwy wewnętrzny klimat w domu.

Czy warto mieć wentylację mechaniczną

Jakie są zalety wentylacji mechanicznej z rekuperacją ?
skuteczna wentylacja przez cały rok niezależnie od pogody na zewnątrz, oszczędzamy energię cieplną do ogrzewania domu - niższe koszty ogrzewania, filtrowanie i oczyszczanie powietrza z kurzu i owadów, sterowanie i regulowanie przepływu powietrza, większe bezpieczeństwo domu - okna są zamknięte.
Wniosek jest jeden - warto mieć WM.

Działanie wentylacji mechanicznej

jak działa wentylacja mechaniczna Co to jest wentylacja mechaniczna ?
Spójrzmy więc na grafikę obok - teraz wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech ...
I o to w wentylacji chodzi, żeby tak było przez cały czas - powietrze zużyte wyrzucamy z domu, a na jego miejsce wprowadzamy świeże, nowe. Motorem, który napędza i wymusza ten proces jest centrala wentylacyjna - czyli rekuperator.

Rekuperator, to płuca instalacji wentylacyjnej. Jego zadaniem jest, aby ten ważny proces trwał cały czas niezależnie od pory dnia, pory roku i od pogody na zewnątrz.

wentylacja mechaniczna dla domu

Konieczna jest szczelność budynku

Budynek z wentylacją mechaniczną musi być maksymalnie szczelny - na ile tylko jest to możliwe.
Nie powinno być w nim żadnych otwartych kominów, wywietrzników w drzwiach, nawietrzaków w oknach i innych przejść przez ściany, które mogą powodować niekontrolowany przepływ powietrza. Nie może też być w nim kratek wentylacyjnych odprowadzających powietrze do komina czy przez ścianę na zewnątrz budynku. Nie może być żadnych dodatkowych wentylatorków w łazienkach i WC, ani wyciągu w okapie nadkuchennym.
Chodzi o to, żeby przepływ powietrza w domu nie był przypadkowy i nieokreślony, ale by był taki, jak to zostało zaplanowane i zaprojektowane, a nie w sposób przypadkowy. Gdy budynek jest szczelny, a okna pozamykane, to powietrze płynie tak, jak chcemy. Wszelkie nieszczelności zabużają ten przepływ.

Wentylacja z rekuperacją ciepła

W największym uproszczeniu instalacja składa się z centrali wentylacyjnej z wentylatorami i wymiennikiem ciepła oraz kanałów. Kanały wentylacyjne doprowadzają do pomieszczeń powietrze czyste i odprowadzają powietrze zużyte. Powietrze wentylacyjne porusza się przez pomieszczenia domu się w sposób zaplanowany, przemyślany i kontrolowany. W okresie zimowym wyrzucane powietrze jest ogrzane, zaś zasysane do budynku jest zimne i trzeba go ogrzać. Wraz z zużytym powietrzem wyrzucamy z domu również ... ciepło.
Główne urządzenie z wentylatorami i wymiennikiem ciepła, wymuszające ruch powietrza w domu, nazywamy centralą wentylacyjną, a często też rekuperatorem.
Rekuperacja ciepła polega na odzyskaniu ciepła z zużytego powietrza i ponowne wykorzystanie go do wstępnego ogrzewania powietrza zasysanego do domu.
Wentylacja z rekuperacją ciepła to instalacja, która łączy wentylację domu z odzyskiem ciepła. Nie da się tego osiągnąć przy wentylacji grawitacyjnej. Jeśli więc chcemy mieć dom energooszczędny, to warto zdecydować się na takie rozwiązanie, bo rekuperacja wentylacja ułatwiają osiągnięcie niskiej energochłonności domu.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna składa się z kanałów (przewodów) wentylacyjnych i z wentylatorów nawiewnego i wywiewnego. Urządzenie które łączy w sobie wentylatory nawiewny i wywiewny oraz wymiennik ciepła nazywane jest centralą wentylacyjną lub rekuperatorem.
W rekuperatorze znajdują się filtry powietrza, dwa wentylatory (nawiewny i wywiewny) wymiennik ciepła, kanały (wlotowe i wylotowe) i sterownik regulujący pracę urządzenia. W wymienniku ciepła energia cieplna przekazywana jest pomiędzy strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego. Przepływają one sąsiednimi ale stykającymi się kanałami - nie dochodzi do mieszania się powietrza zużytego z powietrzem świeżym. Mamy dzięki temu pewność, że cała rodzina będzie oddychać świeżym i czystym powietrzem. Całość tworzy instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła.
Odzyskiwanie ciepła z wentylacji w efekcie daje nam zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków. W efekcie możemy zastosować mniejszy kocioł do ogrzewania domu. Mniejsze mogą też być grzejniki - ich powierzchnia, ilość i wydajność. Zmniejszymy też koszty ogrzewania budynku.
Więcej o działaniu wentylacji mechanicznej dowiesz się w innym rozdziale.

Czy wentylacja mechaniczna musi działać cały czas ?

Wymiana powietrza zużytego i zastąpienie go powietrzem świeżym powinno być procesem ciągłym. Domowa wentylacja mechaniczna powinna z zasady działać cały czas - po to jest. Ale jeśli chcemy ją wyłączyć np. latem, to nie ma przeszkód. Trzeba tylko pamiętać, że wtedy musimy sobie zapewnić świeże powietrze do oddychania w tradycyjny sposób. Otwieramy wówczas okna lub przewietrzamy dom np. co godzinę.
Zdażają się też sytuacje awaryjne. Do działania rekuperatora potrzebny jest prąd, ale czasem może go zabraknąć - co wtedy ?
Spokojnie - jeśli awaria jest krótkotrwała, nie dłuższa niż dobę, to nic się nie dzieje - przetrwamy. Można przecież zawsze przewietrzyć pomieszczenia (nawet zimą), można też rozszczelnić na krótki czas okna, żeby zapewnić sobie trochę dopływu świeżego powietrza.
 
Polecane witryny:
wentylacja - wymiana linków - zapraszam wentylacja w domu