wentylacja domu

Wentylacja mechniczna w domu od podstaw

wentylacyjne ABC
 

Wentylacja mechniczna w domu - schemat działania

Schemat działania wentylacji mechanicznej

Co to jest wentylacja mechaniczna ?
Na poniższym rysunku przedstawiono ogólną zasadę działania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Dzięki instalacji wentylacyjnej powietrze przepływa przez budynek w sposób planowany i kontrolowany od pomieszczeń "czystych", do pomieszczeń "brudnych". Do "czystych" można zaliczyć: salon i sypialnie, zaś do "brudnych" kuchnię, łazienkę, WC, przedsionek.

Poniższy szkic przedstawia schemat jak działa wentylacja mechaniczna z rekuperacja

wentylacja mechaniczna z rekuperatorem

Wentylacja mechaniczna w domu od A do Z - poradnik

działanie wentylacji mechanicznej - poradnik

Z jakich elementów się składa instalacja wentylacyjna

Sercem instalacji wentylacyjnej jest centrala wentylacyjna

Nazywana jest też często rekuperatorem. Rekuperacja to inaczej odzysk ciepła. W rekuperatorze wbudowany jest wymiennik ciepła, umożliwiający odzysk energii cieplnej z zużytego powietrza wyrzucanego do atmosfery. Dzięki wentylatorom rekuperator wymusza obieg powietrza w instalacji.
Umieszczona jest zazwyczaj w budynku. W centrali znajdują się zazwyczaj dwa wentylatory (nawiewny i wywiewny), filtr powietrza, wymiennik ciepła i sterownik.

Kanały powietrzne

To rury metalowe lub z tworzywa sztucznego, którymi płynie powietrze wentylacyjne:
- kanały nawiewne, którymi doprowadza się czyste świeże powietrze do pomieszczeń "czystych"
- kanały wywiewne, którymi odprowadza się zużyte (nieświeże) powietrze z pomieszczeń "brudnych"

Czerpnia powietrza

To początkowy punkt instalacji, w którym powietrze zewnętrzne (świeże) zasysane jest z atmosfery zewnętrznej do instalacji.
Czerpnia może się znajdować na ścianie bocznej zewnętrznej budynku, może być umieszczona na trawniku w ogródku skąd powietrze zasysane będzie podziemną rurą do budynku, lub też może znajdować się na dachu.

Wyrzutnia powietrza

To końcowy punkt instalacji, w którym powietrze zużyte wypływa z instalacji do atmosfery zewnętrznej. Wyrzutnię umieszcza się zazwyczaj na ścianie bocznej budynku lub na dachu.

W jaki sposób działa instalacja wentylacji mechanicznej

Do centrali wentylacyjnej wpływa powietrze z czerpni, a tam po przejściu przez filtr, przepływa przez wymiennik ciepła, gdzie jego strumień "krzyżuje się" ze strumieniem powietrza wywiewanego.
W wymienniku energia cieplna przekazywana jest ze strumienia wywiewanego (ciepłego) do strumienia nawiewanego (zimnego). Trzeba podkreślić, że w wymienniku te dwa strumienie są rozdzielone i nie mieszają się ze sobą. Dochodzi tylko do wymiany ciepła. Temperatura powietrza nawiewanego wzrasta (np. od -10°C do +5°C), zaś powietrza wywiewanego obniża się. Powietrze świeże zostaje tu wstępnie ogrzane. Po odzysku ciepła zużyte powietrze kierowane jest następnie do wyrzutni, skąd ulatuje do atmosfery.
Powietrze świeże, po wstępnym podgrzaniu odzyskanym ciepłem, kierowane jest z centrali wentylacyjnej kanałami do pomieszczeń "czystych", a tu znajdują się wyloty powietrza - tzw. anemostaty nawiewne. W ten sposób powietrze świeże i wstępnie podgrzane dostaje się domu. W pomieszczeniach mieszkalnych powietrze podgrzewane jest przez system Centralnego Ogrzewania (np. ogrzewanie podłogowe, grzejniki naścienne, kominek). Następnie powoli wędruje przez wszystkie pomieszczenia całego domu i kierowane jest do pomieszczeń "brudnych", gdzie zasysane jest do kanałów odprowadzających i następnie kierowane jest tymi kanałami do centrali wentylacyjnej. Po oddaniu ciepła kierowane jest do wyrzutni powietrza skąd wypływa do atmosfery.
 
Polecane witryny:
wentylacja - wymiana linków - zapraszam wentylacja w domu