wentylacja domu

Wykonanie żwirowego GWC

wentylacyjne ABC
 

Jak wykonać żwirowy GWC samemu

Część II poradnika

A tu dowiesz się w jaki sposób możesz wykonać GWC żwirowy:
poniżej przekonasz się, że wykonanie gruntowego wymiennika ciepła wcale nie jest skomplikowane

Jak samodzielnie wykonać GWC

wszystko znajdziesz poniżej:
Żwirowy GWC - wskazówki wykonawcze

Miejsce na GWC

Przystępując do wykonania GWC trzeba brać pod uwagę lokalne warunki gruntowo-wodne, wielkość działki ilość dostępnego miejsca i oczywiście koszty.
GWC dobrze jest umieścić w gruncie wilgotnym, ale nie nawodnionym. Wilgotny i gliniasty grunt lepszy jest lepszy niż suchy czy piaszczysty - ciepło w nim lepiej się rozchodzi. W gruncie piaszczystym suchym z kolei GWC nie będzie dobrze i efektywnie działał, gdyż ciepło rozchodzi się w nim słabo. Z tego względu grunty wilgotne i mokre będą miały większą sprawność cieplną niż grunty suche i piaszczyste.
Złoże żwirowe nie należy więc umieszczać w suchym piasku ani też w gruntach nawodnionych, w których będzie często zalewane.

Żwirowy wymiennik ciepła a poziom wód gruntowych

Robiąc wykop trzeba też pamiętać o tym, że złoże żwirowe powinno się znaleźć powyżej poziomu wód gruntowych.
Poziom ten można sprawdzić w najbliższej studni, stawie, rowie, popytać najbliższych sąsiadów co było w poprzednich latach lub zrobić próbny wykop.
poradnik wentylacyjny - jak wykonać GWC
Jeśli zwierciadło wód gruntowych jest nisko, to dobrze.
Można wówczas umiejscowić GWC na terenie działki na głębokości 1,30 m, czyli tak, że nie będzie to przeszkadzało w jej swobodnym zagospodarowaniu.
Pokazuje to rysunek obok w wariancie (1).
Jeśli poziom wód gruntowych jest za wysoki np. na głębokości 0,5m pod powierzchnią terenu, to można też podnieść w górę cały GWC i nad nim podnieść trochę grunt (usypać małą górkę), co obrazuje rysunek obok w wariancie (2).
Trzeba też zabezpieczyć złoże żwirowe od góry układając na nim warstwę izolacyjną z twardszego styropianu gr. 10-12cm. Styropian dobrze zabezpieczy żwir od góry i ustabilizuje temperaturę w GWC.

żwirowy  wymiennik ciepła, - zwierciadło wody gruntowej

żwirowy  wymiennik ciepła, - poziom wody w gruncie

Zabiegi te pozwalają uniknąć głębokich wykopów. Pozwalają uprościć prace. Dlatego najczęściej stosuje się właśnie takie rozwiązania.

Jak głęboko umieścić GWC w gruncie

Z zasady GWC powinien być głębiej niż wynosi głębokość przemarzania. A głębokość przemarzania wynosi zazwyczaj 1-1,2m w zależności od regionu. Poniżej tej granicy temperatura gruntu jest zawsze dodatnia. Im głębiej, tym temperatura jest bardziej stabilna niezależnie od pory roku i tym lepiej dla GWC. Złoże żwirowe GWC należy umieścić w strefie stabilnej, gdzie grunt w zimie nie przemarza.
  • Z jednej strony dobrze byłoby umieścić złoże żwirowe jak najgłębiej.
  • Z drugiej strony, im głębiej, tym trudniej będzie wykonać GWC. Koszty też będą większe.
  • Trzecia istotna sprawa, to poziom zwierciadła wód gruntowych, jaki występuje w miejscu budowy, bo w wodzie żwirowy GWC działał nie będzie. A im bardziej zagłębimy w gruncie GWC, to ten problem będzie narastał.
Poziom dużej stabilności można przesunąć w górę stosując izolację ze styropianu. Często również unikniemy dzięki temu problemów z zalewaniem złoża żwirowego. Jest to często spotykana i zalecana praktyka. Nie trzeba wówczas robić głębokich wykopów. Drugi sposób na podniesienie złoża żwirowego do góry i ominięcie wysokiego poziomu wód gruntowych, to spłaszczenie warstwy żwiru wg sposobu opisanego na sąsiedniej stronie.
zobacz

Przygotowanie wykopu pod GWC

Wykop wykonać o wymiarach ~3,0x6,5 m (szerokość A=~3,0m), z dodatkowym poszerzeniem schodkowym dookoła złoża żwirowego na ok. 1-1,5m.
Jeśli chcemy mieć GWC o większej pojemności cieplnej i większej wydajności, wówczas długość "B" można zwiększyć ponad 6,5m. Im większy GWC, tym lepiej, ale zazwyczaj musimy też liczyć się ograniczeniami na małej działce i z kosztami - więc przeważnie będzie tu jakiś kompromis.
O wydajności cieplnej takiego wymiennika ciepła decyduje przede wszystkim powierzchnia styku z gruntem - a więc powierzchnia, na której dochodzi do wymiany ciepła. Jeśli więc żwir rozłożymy na większej powierzchni, tym lepsze uzyskamy efekty.

Głębokość wykopu ok. 1,3m - wyrównać dno.
zobacz ciąg dalszy porad wykonawczych

Na półkach wykopu po obu stronach dobrze jest jeszcze wykonać studzienki chłonne - wywiercić wiertnicą ogrodniczą po obu stronach złoża żwirowego, po trzy pionowe otwory i zasypać je żwirem. Jest to dodatkowe zabezpieczenie złoża żwirowego przed zalaniem w okresach intensywnych i długotrwałych opadów deszczu.
GWC żwirowy - przekrój poprzeczny wykopu
wykop pod żwirowy  wymiennik ciepła
Polecane witryny:
wentylacja - wymiana linków - zapraszam wentylacja w domu