wentylacja domu

Wentylacyjny poradnik - nagrzewnica kanałowa wstępna

wentylacyjne ABC
 

Wentylacyjny poradnik - nagrzewnica wstępna

Nagrzewnica kanałowa wstępna

To ważny element instalacji wentylacji mechanicznej
Jak zabezpieczyć rekuperator przed wpływem mroźnego powietrza i zablokowaniem działania wentylacji mechanicznej.
  • nagrzewnica kanałowa wstępna zabezpiecza wymiennik ciepła przed zablokowaniem
  • nagrzewnica wstępna włączana jest automatycznie przez sterownik rekuperatora, gdy rośnie zagrożenie zamrożenia wymiennika ciepła
W wymienniku ciepła, który znajduje się wewnątrz centrali wentylacyjnej, na skutek schłodzenia powietrza wyrzucanego, następuje kondensacja pary wodnej - skraplanie wilgoci.
W sytuacji, gdy powietrze świeże, zasysane z atmosfery ma bardzo niską ujemną temperaturę, może dochodzić do zamarzania skroplonej wody w wymienniku ciepła. Powoduje to najczęściej blokadę wymiennika i rekuperator przestaje działać. Czasami może dochodzić nawet do jego uszkodzenia.


Nagrzewnica rozwiązuje problem zamarzania wymiennika ciepła

Rozwiązaniem tego problemu jest najczęściej nagrzewnica kanałowa wstępna, którą umieszcza się w końcowym odcinku kanału doprowadzającego powietrze z zewnątrz z czerpni, przed wlotem powietrza do rekuperatora. Taka nagrzewnica wstępna to najczęściej grzałka elektryczna, która wstępnie podgrzeje mroźne powietrze do temperatury około zero stopni. Moc takiej nagrzewnicy zazwyczaj jest niewielka 1-2 kW.
poradnik wentylacyjny - nagrzewnica wstępna

Sterowanie nagrzewnicą wstępną

Automatyka rekuperatora włącza nagrzewnicę na krótkie okresy, co wystarczy do utrzymania wymiennika w stanie niezamrożonym. Algorytm sterujący uwzględnia parametry powietrza nawiewanego i wywiewanego przepływającego przez wymiennik takie jak wielkość strumieni, temperatura, wilgotność. Pracuje ona tylko w sytuacji, gdy występuje ryzyko zamarznięcia wymiennika, więc zużycie prądu nie jest duże.

Nagrzewnice mogą być izolowane termicznie, materiałem izolacyjnym ogniotrwałym.

Są też rekuperatory, które mają już wbudowaną taką nagrzewnicę i nie wymagają stosowania takich dodatkowych elementów nagrzewających.
wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym - poradnik

Zamiast wstępnej nagrzewnicy kanałowej można zastosować gruntowy wymiennik ciepła, który wstępnie podgrzeje zimne powietrze zanim dotrze ono do rekuperatora, zabezpieczając wymiennik przed zamrożeniem.
 
Polecane witryny:
wentylacja - wymiana linków - zapraszam wentylacja w domu